”Kamp om Koranen” – eller: ”Två dörrar till samma Brödraskap”?

Re: http://www.svt.se/ug/kampen-om-koranen Med upplägget ”Kampen om Koranen” ger sig journalisten Nadja Yllner ut för att spåra upp det som svenskt ideologiskt etablissemang främst av allt önskar: en religiös strid mellan fundamentalister och liberalister. Där skulle man kunna göra en viktig insats: nämligen hjälpa muslimer att förlösa en åtrådd frigörelse från Koranen och låta det fria tänkandets renaissans uppstå. Lyckas hon med det då? Det kan ju … Läs mer här…

Följa Koranen till 110% ?

Det är många som går och väntar alldeles för länge med att konvertera, därför att man är rädd för att inte kunna uppfylla det ena eller det andra kravet, och/eller man tror att man inte kommer att accepteras som muslim förrän man följer varenda regel till till punkt och pricka. Och tyvärr finns det (inte minst bland konvertiter!) många som har den inställningen att den … Läs mer här…

Att anropa Profeten och awlia är Istighatha – inte shirk

”If the situation is as you describe – that they call upon ‘Ali, al-Hasan and al-Husayn, and so on – then they are mushrikeen who are guilty of major shirk, which puts them beyond the pale of Islam.” Detta står att läsa på en känd fatwa-site (islam qa) som svar på en fråga om giftermål mellan sunni och shi´a-muslimer. Här uttrycks alltså tydligt att man … Läs mer här…