Salaam aleikom.

Jag har förmånen att få delta i en kostnadsfri kurs anordnad av broder Salih via www.hikma.se där vi går igenom några av Allahs namn och attribut. Det är extra roligt att kursen ges just nu, eftersom jag gärna letar efter kurser eller böcker att studera inför/under Ramadan. Till och med katten har visat intresse genom att lyssna på första föreläsningen och under den senaste, när vi gick igenom hur Allah döljer ens synder, satte hon sig på blocket och visade intresse. Klart det är intressant för en katt att få sina hyss dolda – men skämt åsido, under veckorna mellan föreläsningarna har vi fått i uppgift att reflektera över det vi gått igenom. Detta kan man ju göra på många sätt, t ex i bönen men också annars.

I min bön använder jag oftast inte Allahs namn, men visst har jag dem i åtanke. Om man ber att få en synd förlåten vänder man sig till Allah både i egenskap av förlåtande, barmhärtig och även som den som döljer. Det man gjort behöver inte basuneras ut öppet. Vi vet redan det och det är en sak mellan oss.

När man ber om något, vänder man sig till Allah som den som besvarar, oavsett vad det gäller, och även som den som vägleder. Kanske genomgår man en prövning, stor eller liten. Kanske ber man för dem som har det svårt i världen. Nu under Ramadan bör vi inte bara tänka på och be för dessa människor utan försöka hjälpa till lite extra, om vi kan. Det underlättas ofta av att olika insamlingar anordnas just denna månad så att man kan donera sin zakat och kanske mer om man kan, incha Allah. Passa gärna på att be för alla som fastar under Ramadan och de som av någon anledning inte kan.

Vi har bl a diskuterat Allah som den som vägleder, den som försörjer och den som ger gåvor. Jag tror det är viktigt att man inte fokuserar för mycket på en egenskap, utan har flera i åtanke. Visst ger Allah oss ständigt gåvor, mycket sådant som vi tar för givet som att vi har mat på bordet när det är dags att bryta fastan, men inte tänker vi väl på Allah bara som någon som ger oss saker utan att vi anstränger oss? Funderar du på studier, söker du jobb, är det andra förändringar på gång? Allah vägleder – be om vägledning! Allah försörjer – be om hjälp med att hitta rätt försörjning!

Nu är det snart dags för veckans lektion, incha Allah. Jag ser fram emot den, men katten sover. Kanske det blir lugnast så!