Fastan i Ramadan, en av islams pelare och mycket betydelsefull för muslimer. Likaväl så händer det att man inte kan fasta pga. olika omständigheter där Allah gett oss dispens att skjuta upp eller att helt avstå. Själv gick jag i år in i Ramadan kort efter att ha fått ordinerat två olika mediciner som måste intas vid olika tillfällen på dagen då de inte fungerar att ta vid samma tid. När man inte kan fasta så är det lätt att bli lite nedstämd och känna att Ramadan gått förlorat. Därför är det viktigt att komma ihåg att fastan inte är den enda vägen att närma sig Allah. Man kan fortfarande göra Ramadan till en månad med extra dyrkan utifrån det man faktiskt kan.

 

Läs gärna den här inspirerande artikeln

To take it up another level, the one who fasts amidst difficulty and gets closer to Allāh in Ramadan will be rewarded for their effort, but the one who Allāh does not allow to fast -but achieves the same closeness- could be rewarded all the more for the greatness of that challenge. If you are someone to whom -for whatever medical reason- the door of fasting is closed, remember that the doors of tawakkul, Qu’ran, sabr, sadaqa, ihsan, and īmān are still open and they all lead to the same place -nearness to Allāh.