As salam alaikoum!

Under Ramadan är det mycket socialt umgänge. Muslimerna bjuder in familj, släkt och vänner att bryta fastan hos varandra. För en del konvertiter som inte har det nätverket av muslimsk familj och vänner kan det i stället bli en väldigt ensam tid. Det vill vi ändra på! Därför kommer Fadderverksamheten (ett samarbete mellan Konvertitakuten och rahma.se) att ha en matchningsservice under Ramadan där konvertiter som känner sig ensamma och muslimer som önskar bjuda in ensamma konvertiter att bryta fastan kan anmäla sig. Vi gör vårt bästa för att matcha ihop personer som bor i samma stad så långt det går. Vi har redan kontakter i Stockholm och Uppsala som gärna vill bjuda in dig som känner dig sugen på att bryta fastan i gott sällskap.

Anmäl ert intresse till fadder (at) rahma.se
Du behöver lämna namn, telefonnummer och vilken stad du finns i och såklart om du vill bli inbjuden, själv ha en bjudning eller kanske både och  

Varmt välkomna till ett tillfälle att göra Ramadan ännu mer välsignad.

PS: Möjligheten att få en fadder för sökare och nya muslimer finns också öppen som vanligt.