1. I begynnelsen fanns Gud, och ingenting fanns hos Gud, och ingen gud fanns utom Gud. 2. Hans Ord var: ”Var!” – och det blev. 3. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. 4. Med Ordet gav Gud liv, sedan sände Han till människorna ett ljus. 5. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

6. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. 7. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom det. 8. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. 9. Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.

10. Han var i världen, och världen hade blivit till för hans skull, men världen kände honom inte.

11. Han kom till den stam som var hans, och hans egna tog emot honom och spred hans ljus över världen. 12. Åt dem som tog emot honom gav Gud liv på nytt. De som tror på Hans Namn 13. har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Guds Ande.

14 Han sändes från Gud och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som Guds Utvalde får av sin Herre, och han var fylld av nåd och sanning.

15. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig.”

16. Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. 17. Ty Lagen gavs genom Mose och Anden genom Jesus, men nåden och sanningen har kommit genom Muhammad. 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den utvalde Profeten, själv människa men alltid nära Gud – han har förklarat Honom för oss.

Jordens Salt

 

image