Det finns inget hinder för att en nämndeman med grovt rasistiska åsikter ska vara med och påverka domslut i det svenska rättsväsendet. Hur kan man ha förtroende för rättssäkerheten om personer som inte ställer sig bakom grundläggande värderingar som att alla är lika inför lagen ska vara involverade i domslutet?

Källa :DN obs att notisen att personen avgått kom innan notisen att det gick bra att fortsätta. Har man alltså olika uppfattningar i Ystad och Malmö? Det bådar inte gott det heller.

image

image