Konvertitakuten vill tipsa om en artikel som tar upp vad som är sunna att göra i samband med Eid. Nu är vi snart där!

http://www.nursacredsciences.com/some-of-the-sunnas-of-eid/