Den fasta som föreskrivs av religionen är att avstå från att mat och dryck och sexuellt umgänge från solens uppgång till dess nedgång, medan den andliga fastan är att dessutom skydda alla sinnen och tankar från sådant som är haram. Det innebär att lämna allt som, till det inre och det yttre, är disharmoniskt. Minsta svek mot denna avsikt bryter fastan. Medan den föreskrivna fastan är begränsad i tiden, är den andliga fastan obegränsad och varar under hela ens timliga och eviga liv.

Läs mer på rahma.se : Fastans hemlighet, Shaikh Abdulqadir al Jilani