Skandal!

Det finns inget hinder för att en nämndeman med grovt rasistiska åsikter ska vara med och påverka domslut i det svenska rättsväsendet. Hur kan man ha förtroende för rättssäkerheten om personer som inte ställer sig bakom grundläggande värderingar som att alla är lika...