Vi vill tipsa om en artikel där en konvertitbror berättar om sin väg till islam och hur han ser på sitt liv som muslim. I admin stycke en ovanligt bra artikel om en konvertit, fri från det där envisa tjatandet om konvertitens parförhållande och jämställdhet. Kan det ha med att göra att det är en m an som intervjuats tro? Vi har en uppfattning att man faktiskt har olika syn på mäns och kvinnors konvertering, att männen respekteras mer för sitt val och att man utgår ifrån att han valt själv i stället för som alltför ofta med kvinnor att man utgår ifrån att hon ”gjort det för mannens skull” och sen ska hon ur en försvarsposition förklara sig.  Vad tycker ni andra?

Läs Från klubbliv till Koranen