Att sitta hemma och slösurfa har sina sidor. Men ja, jag var lite krasslig. Nu har jag mer koll på det årliga pre-Ramadantjafset än vad som är önskvärt. Framför allt blir jag trött på dem som går till stenhård attack mot den som vågar sig på att säga att de finner det svårt att fasta långa dagar. Vad är det med folk? Är det inte bättre att försöka uppmuntra dem som tycker det är svårt istället för att riva av en dom utan pardon? Och varför blir så många arga över att det finns minoritetstolkningar om att fasta lika många timmar som i Mecka eller närmaste muslimska land? Man behöver ju inte alls följa dem. Sen har vi ”skämten” om folk som påstår vara låtsasreligiösa. Ja kanske den heliga månaden väcker någonting hos en syster eller bror som inte varit i moskén på länge. Ska vi då avskräcka med tråkiga kommentarer eller nedlåtande skämt? Givetvis inte!

Det är fint att vissa upplever fastan under ca 20 timmar som lätt. Alhamdollilah. Tabarak Allah.
För oss andra som inte upplever detta men som försöker så gott vi kan, ska vi våga vistas bland dessa bror- och syster duktig utan att hålla upp en fasad? Jag tycker man borde kunna det. Jag har själv haft en del hälsoissues. Det har för mig inneburit att jag inte en eller två utan ett antal gånger sett de menande blickarna från andra. Argumentationen om att det visst går bra.

Men jag, jag har haft alla möjliga kval då dagarna blev så långa att jag började må sämre av fastan vilket hände ungefär vid 17 timmar. Jag har alltid älskat Ramadan men vissa syskon får mig att känna mig som en kriminell. Detta blir säkert oproportionerligt stort efter en dag på facebook strax innan Ramadan. Men elitism är inget för mig, och förakt för svaghet är ännu mindre tilltalande. När man inte mår bra så kämpar man redan hårt med att det är psykiskt så jobbigt om man inte klarar av att fasta. Man vill ju. Om det tillkommer menande blickar och spydiga kommentarer, ja då kan det bli tungt.

Kan vi i stället försöka att underlätta för varandra? Ett par vänliga ord, en klapp på axeln, ett par tips om bra rutiner som underlättar. Det motiverar mycket mer än dömande och mästrande eller proklamerande om hur lätt det är. Må Allah underlätta för oss alla och välsigna våra handlingar.