VAD ÄR SKT?

SKT är en välrenommerad brittisk välgörenhetsorganisation som arbetar intimt tillsammans med Saced Knowledge och dess Ulama, främst bland dem Sheikh Muhammad al-Yaqoubi. Just nu prioriteras krigets offer i Syrien. Läs mer på sktwelfare.org

Hur donerar man?

Donationer till SKT kan sättas in via

  • online formulär på SKT’s hemsida http://sktwelfare.org/Donate
  • direkt insättning till SKT’s bankkonto HSBC | Account Number: 11738186 | Sort Code: 40-19-17

SKT tar emot Zakat

SKT vidarebefordrar zakatpengar till mottagarpersoner som kvalificerar för zakat. Det är ett säkert sätt att betala sin zakat, eftersom verksamheten övervakas av kunniga Ulama i alla led.

När du betalar din zakat, skriv då ”SKT Zakat” på din insättning.

SKT’s 100%-policy:

Alla pengar går direkt till nödställda

Insamlade medel används direkt till flyktinghjälp, mat och förnödenheter till nödställda, akut sjukvård etc.

Alla adminsitrativa kostnader, volontärinatser etc. betalas genom separata donationer. Om du vill bidra till sådana kostnader, v.v. ange det på din insättning.