Jag fascineras allt mer av den såkallade demokratin och yttrandefriheten. Sen när betyder den att man ska få sin brevlåda förorenad av budskap om att hela eller delar av familjen inte är välkomna i Sverige? För det är så demokratiskt viktigt att ett parti ska få uttrycka sig att det går före det intensiva obehag och kränkning det innebär att vara ”invandrare” eller ha nära och kära som är det och få dessa hatbudskap skickade rakt in i sitt eget hem. Hemfridsbrott de luxe.

Det är också fascinerande att nazisters rättigheter att sprida sitt vidriga budskap går före vanligt folks rättigheter att kunna gå ut. Polisen uppmanar en att stanna hemma när nassarna ska marshera.

Senast igår fick vi avfall rakt ner i brevlådan. Nej tack SD, rödgrön röra ( spännande att ni använder en moderat politikers gamla uttryck förresten) är mycket bättre än er fekaliebruna fascistpolitik.