Resurser för oss

Konvertitguide
Här är det meningen att du ska kunna hitta länkar, boktips, träffpunkter för muslimer, idrott, affärer, restauranger osv. Tips tas gärna emot!