Härskarteknikerna är gamla och välkända från den feministiska litteraturen.

Det handlar om olika tekniker -medvetna eller omedvetna- som folk använder för att trycka ner och förminska, härska och dominera.

Tekniken dubbelbestraffning dvs ”hur du än gör så är det fel” verkar speciellt populär då det gäller muslimska kvinnor. Man klagar ofta på den bristande integrationen, på att kvinnorna är ”förtryckta” och lever ett bakåtsträvande liv i sina förortslägenheter, arbetslösa, beroende av mannen.

Men då den muslimska kvinnan vill komma sig ut, vad händer?

Då hon studerar så betraktas hennes klädsel som ett problem

Då hon söker jobb är det samma sak,

OM hon trots allt får ett jobb ska hon finna sig i gliringar, frågor om hon kan klä av sig osv på bästa arbetstid.

Söker hon samhällsuppdrag anses hon olämplig pga. sin religion.

Tillbaka till spisen, kvinna!!

Men fy så låg integration det är bland muslimska kvinnor!!

Damn if you do, damn if you don’t