Vinkar farväl

Det har gått fort. Så kan man sammanfatta Ramadan. Vart blev alla långa dagar och korta ljusa nätter av?  När det började så kändes de så många. Man skulle hinna och orka en hel massa. Är det något jag är tacksam för så är det chansen att få goda föresatser på...

Rumi om fastan

There is a hidden sweetness in the stomach’s emptiness. We are lutes, no more, no less. If the soundbox is stuffed full of anything, no music comes. But if brain and belly are burning clean with fasting, every moment a new song comes out of the fire. The fog...