Hm… jag börjar bli liiite smått trött på att vissa trångsynta individer ska peka ut andra människor vars livsstil man ogillar som en fara för samhället. Det är ju just den som hetsar och stämplar andra som farliga som själv är den största faran. I veckan som gick blev det så märkligt att den ena samhällsfaran pekade ut den andra samhällsfaran som samhällsfarlig. Minoritet ställs mot minoritet och han med bruntonad ideologi måste gnugga händerna av förtjusning eftersom han avskyr BÅDA samhällsfarorna som bråkar med varandra!

Ju fler som talar innan de tänker och ger fritt spelrum åt sin rädsla och avsky för avvikare desto enfaldigare värld kommer vi att leva i. Det är i själva verket inte ett dugg farligt att andra lever på ett annat sätt än du och jag – så länge vi inte hatar varandra utan lämnar varandra att välja vår väg själva. Vi behöver alls inte gilla andras val – det räcker att gilla vårt eget och respektera andras. Och som bekant så vet vi muslimer ju att tvång inte ska förekomma i trosfrågor, vilket står tydligt i Koranen.