Det är något som fascinerat mig under många år nu. Att de som flytt från muslimska länder och skriker högt om det förtryck som sägs utövas där själva förespråkar att Sverige ska använda sig av liknande förtryckande metoder.

De vill att det ska införas klädlagar, precis som under medeltiden. Att människor inte ska få bestämma själva över sin livsstil och uppfostra sina barn enligt sin egen övertygelse. Dessa människor har tydligen inte fått nog av förtrycket eftersom de med jämna mellanrum ropar på repressalier och trakasserier mot muslimer.

Senast är det Sakine Maddon som tycker att ”slöja” ska förbjudas i grundskolan. OK? Så de tonårstjejer som vill ha sjal på sig, de ska bli tvingade att klä av sig? Vari ligger den friheten?

Sist jag kollade så stod det i FN:s barnkonvention att barn har vissa mänskliga rättigheter. Bland dem finns religionsfrihet. Titta på artikel 14 och 30!

Artikel 14
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. (just det Sakine, man får även vara muslim!)

2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge barnet ledning då det utövar sin rätt.

3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers grundläggande fri- och rättigheter.

Artikel 30
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.

Den som förespråkar klädlagar så kanske borde åka till Iran eller Sudan där det praktiseras? Men det är klart, kanske tycker de diktatur bara är bra då det är de själva som får bestämma och kan tvinga andra att leva som det passar dem? Men varför ska de försöka förstöra de fri- och rättigheter som finns i Sverige?

Till sist: det går fint att cykla, köra bil, simma, tänka och skratta med sjalen på. Den som inte tror på det, kontakta gärna Konvertitakuten för kostnadsfri support.