”If the situation is as you describe – that they call upon ‘Ali, al-Hasan and al-Husayn, and so on – then they are mushrikeen who are guilty of major shirk, which puts them beyond the pale of Islam.”

Detta står att läsa på en känd fatwa-site (islam qa) som svar på en fråga om giftermål mellan sunni och shi´a-muslimer.

Här uttrycks alltså tydligt att man anser att den som anropar Ahl alBayt är mushrik och har lämnnat Islam. I så fall kan man naturligtvis vare sig gifta sig med dem eller äta deras kött.

Det kan finnas olika anledningar till att tänka sig noga för innan man ingår äktenskap över sunni-shi´a-gränsen, inte minst tveksamheter kring olikheterna i trosläran. Men den anledning som påstås här utsträcker sig inte enbart till shi´a utan innebär också att man dömer ut en stor majoritet bland sunni-muslimer som ”otrogna”.

Låt oss därför söka klarhet i frågan om att ”anropa andra än Allah”.

Om man anropar en person – levande eller bortgången – och tror att den personen har makt att hjälpa en förutan Allah så är det shirk och kufr.

Att anropa Profeten (sall Allah ´aleihi wa sallam), Sayiduna ´Ali (karrama Allah wajhahu), Sadatuna Ahl al-Bayt (´aleihim salam) eller andra fromma personer (awlia och salihin), därför att man tror att Allah finner behag i dem och kommer att lyssna på deras förbön, kallas för Istighatha. Det är en form at tawassul. Tawassul är inte bara tillåtet utan rekommenderat enligt den stora majoriteten a sunni ´Ulama (se referenser nedan).

Idag finns en penningstark sekt som företräder den wahhabitiska åsikten att det skulle vara shirk och kufr att göra tawassul och anropa fromma personer. Ibn Taymiyya hävdade på sin tid (i betydligt mindre fanatiska tongångar än dagens wahhabiter) att tawassul och istighatha skulle vara otillåtna – just det, han sade faktiskt inte ”shirk”. Hans åsikter tillbakvisades av ´Ulama av alla 4 rättsskolor, både under hans livstid och efteråt.

Är det inte märkligt att de som idag kallar var och en som gör tawassul för mushrik, därmed även gör den stora majoriteten av a´imma under 1400 år – inklusive al-salaf – till mushrikin?!?!!

Kankse man då konkret kan uppskatta innebörden av hadithen att den som med orätt kallar en muslim för kafir därmed själv drabbas av kufr:

    ”När någon utslungar en förbannelse över en annan stiger förbannelsen mot skyn, men när den inte finner vägen till Barmhärtigheten kommer den ner igen, rör sig åt höger och rör sig åt vänster; och då den inte finner någon tillflykt beger den sig till den som förbannelsen uttalades över och om denne inte förtjänade förbannelsen, återvänder den till den som uttalade den.” [Abu Dawud]

HÄNVISNINGAR


Fatwa om Tawasssul & istighatha
av Mufti Ibrahim Desai, Daruliftaa (hanafi-deobandi)
http://www.daruliftaa.com/question.asp? … q-20215545

Uttalande om Tawassul & Istighatha
av Imam Zahid al-Kawthari (hanaif-deobandi)
http://www.marifah.net/articles/istighatha-kawthari.pdf

Fatwa om Istighatha
av Imam Shihab al-Din al-Ramli (en stor Shafi´i Sheikh d. 1004 H. i Cairo)
http://www.marifah.net/articles/istigha … nramli.pdf

Uttalande om Tawassul & Istighatha till Profeten Muhammad (s)
av Imam Ibn al-Hajj al-‘Abdari (en stor Maliki lärd, d. 737 H. i Cairo)
http://marifah.net/articles/tawassuland … alhajj.pdf

Uttalande om Tawassul & Istighatha
av Imam Taqi al-Din al-Subki (en stor Shafi´i Imam, försvarare av Ahl al-Sunna wal Jama´á, d. 756 H. i Cairo)
http://marifah.net/articles/tashaffu-subki.pdf

Uttalanden av andra stora Ulama al-Ahl al-Sunna genom tiderna:
http://www.ahlus-sunna.com/index.php?op … Itemid=149

Sammanfattning av Sidi Gibril Haddad:
http://qa.sunnipath.com/issue_view.asp? … 59&CATE=91

Tydliga bevis för att Tawassuf och Istighata är tiilåtna
http://marifah.net/articles/IssuesofCon … ibZayn.pdf

Hanbali ´Ulama om tawassul
http://khadimululema.wordpress.com/2010 … -hanbalis/

Now for those who want to say it’s bida’ and shirk, let them point their fingers at the likes of Imam Ahmed and other Hanabilah. And keep in mind there isn’t a single criticism of Hanbalis on Tawassul until Ibn Taymiyya came on the scene and his position is rejected by the later Hanbali scholars such as as-Saffarini, Ibn Muflih, Buhuti and others, and all of these later scholars were great admirers of Ibn Taymiyya especially as-Saffarini, whose work is loaded with Ibn Taymiyya work.

Klargörande om var gränsen går mellan shirk och tillåten istighata
av Imam Mustafa ibn Ahmad ash-Shatti al-Hanbali
http://marifah.net/articles/TheDivineTe … Shatti.pdf

Consider the following incident when my grandfather went to the Umayyah Family Central Masjid in Sham. Once inside, he overheard an elderly woman saying,

“Sayyidi Yahya! Let my daughter be pardoned for my sake!”

The Shaikh found the outward import of this speech to be a serious problem and not befitting etiquette in the presence of Allah. He advised her to show righteousness and etiquette in supplication. He said to her,

“My dear daughter! You should say, ‘By the rank or position of Sayyidi Yahya! Let my daughter be pardoned for my sake’!”

She said, “Let it be known, Sir, that this is what I mean by the words I say. I say these words because he is nearer to Allah than I.”

The Shaikh said, “I understood from that statement that her creed was fine, being that she held that Allah Alone is the doer of all things. The one thing that needed clarification from her was this statement, which was going to Allah the Exalted, for intercessio by her seeking her means from him.”

My grandfather then said, “I then decided to leave her, as to my knowledge her creed was correct.”

Let one then consider the ignorant, harsh and unforgiving people, and how they are with the Ummah of the Chosen One, peace and blessings be upon him. Take a careful look at how they release charges of kufr on the Muslims, declaring their blood and wealth licit for spilling and seizure, without the necessary legal prerequisites being present while it seems clear to any of the ignorant people amongst their ranks. It is Ibn `Abdul Wahhab who is responsible for this issue and the other issues mentioned, who has brought about this hastily thrown together set of principles. There is nothing in these principles except manifest darkness, immense warring and tribulation. It is the creed of the people of Harura’ being propounded as well as the devises of Satan being used, and may Allah preserve us and the Muslims from that calamity. Amin.