Följa Koranen till 110% ?

Det är många som går och väntar alldeles för länge med att konvertera, därför att man är rädd för att inte kunna uppfylla det ena eller det andra kravet, och/eller man tror att man inte kommer att accepteras som muslim förrän man följer varenda regel till till punkt...

Att anropa Profeten och awlia är Istighatha – inte shirk

”If the situation is as you describe – that they call upon ‘Ali, al-Hasan and al-Husayn, and so on – then they are mushrikeen who are guilty of major shirk, which puts them beyond the pale of Islam.” Detta står att läsa på en känd fatwa-site (islam qa) som...