Det finns många olika sätt att kränka sin medmänniska. Ett av dem är att försöka hindra någon från att tro på vad hon vill. Att tvinga någon att utöva religiösa riter eller bära religiösa attribut mot hennes egen vilja eller tvärt om att hindra någon från att be eller andra religiösa handlingar. Att störa och förlöjliga den bedjande. Ett annat ord för det är andlig misshandel. Om det kan ni läsa mer på hemsidan Psykisk Misshandel.

Andlig misshandel förekommer sannolikt i alla samfund och även bland ateister (det finns ateister som inte respekterar religiösa och vice versa). Funderar på vilka typer av andlig misshandel man som konvertit kan stöta på, och från vilka personer den kommer. Lite snabbt kommer jag på tre olika fall:

1. Ens partner som antingen tycker man inte ska vara muslim eller också vara muslim på deras sätt. Det kan vara påtryckningar av olika slag från tjat, hot om helvetsstraff eller andra kränkningar.

2. Ens ickemuslimska familj som genom diverse påtryckningar försöker få en att sluta vara muslim. Tjat, förlöjligande, kränkande kommentarer, skuldbeläggning och hot är några av varianterna.

3. Andra muslimer som försöker tvinga en att vara precis som dem. Om man inte är följsam nog så kan man stämplas som dålig muslim eller till och med som kafir (icke-troende). Eller också den mer sekulära typen av muslim som försöker övertyga en om att man är extrem och överdriver om man t.ex vill be och fasta.

Att attackera någons andlighet är ett stort ingrepp i en människas integritet, då andligheten brukar vara något väldigt personligt och förknippat med ens välmående. Läs gärna mer om andlig misshandel på

http://www.psykiskmisshandel.se/?page_id=99

Och skicka gärna in era egna upplevelser till oss på Konvertitakuten! Om du vill så kan din berättelse publiceras, det går även bra att skriva anonymt.