Om invandrings- , flykting- och integrationspolitiken kan man ha många åsikter. Gemensamt för de flesta tycks vara missnöjet. Men hur i hela friden kan Sverige kommit dithän att ett rasistiskt parti står på tröskeln till Riksdagen?