Jag satt här, under de stora träden och njöt av skuggan, det skira solljuset som letade sig igenom bladverken och den fridfullhet som kommer då man sitter under ett stort träd, hör fågelsång och ett svagt susande från vinden i trädkronorna. Min vän pratade på om ditt och datt men min tanke vandrade ändå om och om igen till samma bana: Om detta är så vackert, hur vackert är då inte Paradiset? Den plats dit vi alla strävar.

Anas said that the Prophet (saas) said:
”There is a tree in Paradise which a rider could ride beneath its shade for one hundred years and still not traverse it”