Jag minns som i går dagen då flygplanen brakade in i tvillingtornen. Jag rös ända in i märgen och minns mitt besök i ett av tornen. Hur enormt högt det var. Hissfärden upp i tornet tog sin lilla tid och väl uppe så stod man och tittade NER på helikoptrar som flög och man kände tornets rörelse i vinden ( och ja jag var nykter ;)). En sällsam känsla att vara i en så enormt hög byggnad, och man kan bara föreställa sig bråkdelen av den skräck människorna som befann sig i byggnaden måste ha känt då planen brakade rakt in i fasaden. Må alla dessa oskyldiga få vila i frid. Men vi är uppenbarligen långt ifrån där ännu.

Olika populister har kapat dagen för muslimfientliga manifestationer och vill göra världens alla muslimer skyldiga till attacken. Koranbrännaren Jones lade ner efter att ha fått sina minuters berömmelse (tänker osökt på Doktor Glas) men andra galningar hade hunnit bli inspirerade och tog över jobbet. Det är så ynkligt att göra årsdagen av en tragedi till en scen för muslimfientlig propaganda. De som dog den där dagen hade alla möjliga religioner, döden hade ingen urskillning. 9/11-tragedin får tyvärr lov att fortsätta och de värdiga minnesceremonierna störs av nya extrema galningar som söker konflikt. När tar det slut?