Hur kan en gammal stöt till pastor i en kyrka bestående av 30 personer lyckas bli världsberömd? Terry Jones är förvisso en liten, rädd, ignorant och inskränkt människa men jag har sällan sett en duktigare PR-man.