19 september 2010. Dagen då enfalden fick tillträde till Riksdagen.