Den antirasistiska kampanjen Vi gillar olika har nu mötts av en motreaktion, Vi gillar lika på Facebook. 7747 personer gillar den kampanjen jämfört med de 484 122 som stödjer ”Vi gillar olika” (Konvertitakuten är en av dem).  7747 är ju 7747 för många som inte kan tåla att folk avviker från vad de själva anser vara svenskt. Likhet = likvaka. Vad är det för rädda, inskränkta personer som kräver att alla ska vara som de själva? Allt för att ens egen tankevärld aldrig ska ifrågasättas. Att alla ska vara lika brukar kallas för fascism. Soran Ismail har engagerat sig i debatten mot SD: s intolerans och hets mot muslimer och kraven på assimilering hos invandrare som ska leda till fördummande och förlamande konformitet. Läs gärna hans artikel.