Då sanningen blir lögn blir lögnen sanning

Du ljuger för att rädda ditt skinn för stunden

För att visa din falska oskuld inför andra

För att hålla hårt i makten

För att tejpen på din krackelerade självbild inte ska ramla av

För att slippa påföljd för det du underlåtit att göra

Men en dag

Går ditt skinn inte längre att rädda med lögner

Dina handlingar kommer att vittna mot dig

Och din tunga kan inte längre uttala lögnerna som räddat dig förr

Ditt skinn kommer inte att skonas

Du kommer att vara utom räddning

Då dina lögner grävs fram

Dina offers klagan vägs in i din dom

Varför räds du inte sanningens stund?

Är du så blind?

Då sanningen sveper bort dina lögner står du naken

Hjälplös

Och du kan inte prata dig ur det.