Det finns ett tillägg till Konvertitakuten där man kan se vilka sökord folk har använt för att komma till just den här sidan. Blev lätt förvånad då ett av orden var äldreförsörjningsstöd. Det är jag rätt säker på att jag aldrig har skrivit om förut, men kör i vind, det är väl också ett ämne man kan behandla.

Äldreförsörjningsstöd är ett bidrag som äldre kan få då de en låg pension eller ingen pension alls. Äldre har rätt till en skälig levnadsnivå vilket innebär att de har rätt att ha 4 831 kronor per månad för ensamstående och 4 082 kronor per månad för gifta, sambo eller registrerad partner kvar –  efter att de betalt sin hyra. Jag har själv arbetat inom äldreomsorgen och kan berätta att en hel del svenska äldre kvinnor har väldigt låg pension efter att ha varit hemmafruar eller lågavlönade och har behov av detta särskilda stöd.

Mer information för den intresserade: http://www.pensionsmyndigheten.se/Aldreforsorjningsstod.html