O min Herre och Gud, Ditt förlåtande är mer hoppingivande än min handling och Din barmhärtighet är större än min synd.

O min Herre och Gud; Din förlåtelse är mer hoppingivande än min handling och Din barmhärtighet är större än min synd

O min Herre och Gud; om min synd är stor hos Dig så är Din förlåtelse större än min synd

O min Herre och Gud; om jag inte är värdig att nå Din barmhärtighet, så är Din barmhärtighet värdig att nå mig och omfatta mig för att den omfattar allt i Din barmhärtighet O DU den Barmhärtigaste av barmhärtiga