En personlig version av den nya hiten med den galne diktatorn: