Hur kommer det sig då att sjuka ska bli utan ersättning och skolungdom pressas att jobba natt på helgerna parallellt med heltidsstudier på gymnasiet för att familjen ekonomi ska gå ihop? Det är hjärtskärande att läsa Hannah Fredrikssons berättelse i dagens DN.

Samtidigt minns jag andra människor som råkat ut för sjukdom, inte så länge som Hannahs mamma, men ändå längre sjukskrivningar. De har erfarenhet av att både veckor och månader går då ingenting görs från vare sig arbetsgivarens eller Försäkringskassans sida för att en återgång i jobb skulle vara möjlig. Då går det bra att sitta hemma, trots att man bönar och ber om att få komma igång med rehabiliteringsinsatser! Och det fungerar fortfarande inte efter alla reformer!

Kan någon ansvarig svara på varför personer som kan och vill rehabiliteras ska vara sjukskrivna längre än de behöver pga. arbetsgivarens och Försäkringskassans oförmåga att agera, medan den som faktiskt inte klarar att jobba blir utförsäkrad? Varför fungerar fortfarande inte rehabiliteringen? Det är fruktansvärt för de individer som drabbas, och skandalöst ur ekonomisk synpunkt.