Terrorister med kristen bakgrund står för större delen av terrordåden som begås i Europa (Källa: Europol) och nu har åter en militant irländsk grupp som motsätter sig fredsprocessen på Nordirland hotat att spränga en bomb i England. Londonborna svävar i ovisshet om var och när de kristna terroristerna tänker slå till men polisen bedömer hotet som allvarligt eftersom de kände till ett hemligt kodord som används inom polisen (även det ett intressant faktum att beakta). Den kristna terrorismen har under decennier hotat säkerheten i England och på Nordirland och är en av Europas säkerhetsfaror som uppenbarligen ännu inte kan räknas ut. Denna kristenism, kristen våldsbejakande extremism som använder våld för att nå sina religiösa-politiska syften, är ett skrämmande inslag i den västerländska våldsbejakande kulturen som det nu är dags att äntligen ta på allvar. Vad som än med förvånar är att man inte hör några tydliga avståndstaganden varken från den katolska, protestantiska eller anglikanska kyrkan. Märkligt att man inte tar ansvar för denna kristenistiska våldsbejakande problematik. Man borde verkligen öppna en inomreligiös debatt bland de kristna för att lösa våldsbenägenheten bland kristna som hotar värdena i ett öppet samhälle. Från de svenska kristna företrädarna hör man heller ingenting, märkligt att de inte tar avstånd från sina trosfränders våldsdåd och hot mot den oskyldiga allmänheten.