Som muslim märker du att många människor tror att endast araber kan vara muslimer. Egentligen är tankesättet i sig inte så underligt, för det var ju i arabvärlden som Islam först tog sin början. Men Islam var inte menat för endast arabvärlden, utan för hela världen. Och när Islam spreds konverterade människor överallt i världen, till och med korsfarare som kom för att sprida kristendomen i Mellanöstern valde att konvertera till Islam och att därefter inte återvända till sitt hemland igen. I dagens läge är det uppskattningsvis 20 % av alla muslimer i världen som är araber. Att det sedan finns många traditioner i Islam som görs av araber oavsett om de är muslimer eller inte, beror troligtvis på att kulturen i arabvärlden har tagit sin prägling av Islam. Men till detta har även tillkommit egna tolkningar och nya idéer vilket har gjort att många traditioner inte är som Islam vill att de ska vara – fredliga och rättvisa.

Muslimer kommer från alla världens hörn, och majoriteten av muslimer bor faktiskt i Indonesien. Kulturen de har är inte arabisk, snarare är den asiatisk. För muslim innebär inte att du är arab eller måste bli arab, tvärtom sade profeten Mohammad (frid vare med honom) i sitt avskedstal att en arab inte är överlägsen en icke-arab och inte heller är en icke-arab överlägsen en arab. Muslim innebär att du underkastar dig Allah den allsmäktiges vilja och följer Islam som religion, kultur och tradition, och om det finns delar i din kultur som kan finnas till i ditt liv utan att det krockar med Islam så är det inget fel. Det är endast fel när vi låter delar från vårt ursprung och vår kultur göra så att Islam reduceras i våra liv, och som då gör att vi kan ledas till dåliga gärningar och felaktiga beslut.

När man konverterar till Islam är det ingen som säger att man måste ändra på sin nationalitet eller sitt ursprung. Tvärtom värnar Islam om att man ska ta vara på sitt släktnamn och sitt ursprung. Däremot om det finns bitar inom kulturen som går emot Islam, så är det Islam man ska följa och inte kulturen man är van vid. Detta gäller oavsett om man är svensk med svensk kultur i bagaget, eller arab med arabisk kultur i bagaget. För kulturen inom länder har ofta bitar som inte stämmer överens med religionen. Därför är det så viktigt att vi tillåter oss själva att ha Islam som vår kultur, vår tradition och vår religion. Det betyder inte att vi måste förkasta allt från vårt ursprung, men det betyder att om det sker negativa krockar mellan vårt ursprung och vår religion, så är det viktigt att vi förstår att Islam är det som vi ska följa för att uppnå det bästa.

Så tillåt dig själv att fortsätta behålla din nationalitet och kulturella ursprung, men kom hela tiden ihåg att sätta Islam först i ditt liv