Mat för en person räcker för två och mat för två räcker för fyra. Mat för fyra personer räcker för åtta. (Rapporterad av Muslim)