Det är ett märkligt och skrämmande stämningsläge i Palestina-frågan just nu. PÅ grekiska regeringens order  har man arresterat kaptenen på ”Audacity of Hope” och enligt hans advokat behandlas han dessutom illa (källa: DN)  Detta är samma regering som drivit sitt eget land i bankrutt och nu vill att andra EU-länder ska ösa in nytt kapital. Paradoxalt att begära hjälp från andra – för att ta sig ur en situation man själva har försatt sig i- men inte har någon empati med en annan befolkning i Medelhavet som lång tid lidit nöd under belägring. Att alla i befolkningen i Gaza -barn, kvinnor, åldringar- ska utsättas för kollektiv bestraffning för att några få har skjutit missiler är mycket svårt att förstå att någon människa med normal empati kan rationalisera bort som acceptabelt. Det handlar om brott mot mänskligheten, brott som pågått länge av ett land som struntar i FN-resolutioner och använder förbjudna stridsmedel mot civila mål. Jag har ingen lust att vara med på Greklands nota för deras misskötta ekonomi, i synnerhet inte då de själva inte tycks respektera mänskliga rättigheter.