Det var vad en klient som besökte sin socialsekreterare önskade sig, och vad fick han? Lite förmanande ord om eget ansvar och en chans att få sina 3720 kr nästa månad om han sköter sin planering. Ja, vem är egentligen ansvarig för att fixa det du vill ha? Chefen? Mamma? Soc? Gud? Eller rentav du själv? Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Det finns människor som har uppfattningen att de som är troende är det för att slippa ta tag i sina liv och göra något konstruktivt.  Och sen skyller de sina egna brister på att det var Guds vilja att de inte skulle få eller göra en viss sak. Vad tror du?

Förvisso kan ingenting bli av utan Guds tillåtelse, men det blir det inte heller utan att man själv anstränger sig och gör det man kan. Låter man ödestron få innebörden att det inte lönar sig att försöka sitt bästa och vidta de åtgärder man kan så hamnar man i diket. Dessutom så använder man inte sig fullt ut av de möjligheter  man faktiskt fått sig tilldelad. Av Gud. Hur ska man hitta välsignelse med det tillvägagångssättet?

One day Allah’s Messenger, sal Allahu alayhi wa sallam, noticed a
Bedouin leaving his camel without tying it. He asked the
Bedouin, ”Why don’t you tie down your camel?”
The Bedouin answered, ”I placed my trust in Allah.”
At that, the Prophet, sal Allahu alayhi wa sallam, said, ”Tie
your camel and place your trust in Allah” – Tirmidhi