Ett städbolag som har kurser för långtidsarbetslösa hadedet nazistiska slagordet ”frihet genom arbete” som avslutning på sina städinstruktioner. Deltagarna uppmanades även att vara lydiga och arbetsvilliga. Dessutom hade man lagt in ett keltiskt kors som kopplas till den rasistiska organisationen Ku-Klux-Klan. Sannolikt är det folk som anvisats att delta från Arbetsförmedlingen eller kanske Socialtjänsten som ska ta del av instruktionerna. Det ger minst sagt dålig smak i munnen. Om skribenten ser ner på de arbetslösa ”i aktivitet” som det kallas, personer som ofta har invandrarbakgrund eller är långtidssjuka eller både-och, eller om det är dumhet och smaklös humor vet man inte med säkerhet. Men det är hur som helst skrämmande om man är så historielös och ignorant.