Efter att ha lyssnat på en del föreläsningar så har en del tankar väckts i mig, som alltid. Någon nämnde något om att vi människor är så duktiga på att pensions spara för att försäkra oss om att vi får ett gott liv även på äldre dagar. Så är det nog – många sparar sina slantar varje månad i olika slags sparformer. Detta är så viktigt för människan – att ha framförhållande så livet blir gott ända till den sista dagen.

Men varför sparar vi inte på samma sätt till Domedagen? sparar så att vi får ett gott resultat även den dagen. Hur gör man då? man kan ju inte sätta in pengar på ”Domedagskontot” precis och läsa manualen till vilken utdelning det kommer att ge. Nej så funkar det inte! Däremot kan vi läsa Koranen och Sunnah, vi kan följa dessa på vårt allra bästa sätt, ju mer vi följer dessa – desto bättre blir ju utdelningen på Domedagen. Det handlar inte om pengar, att överleva på äldre dagar – nej det handlar om att göra det Allah vill och att få det gott i Paradiset.

Precis som med det ekonomiska sparandet så är det på samma sätt med domedags-sparandet. Man försöker försäkra sig om ett gott liv till sista dagen. Men vi är människor och har lätt för att glömma det inre och våra handlingar, istället landar vi lätt på det yttre och materiella. Då är det bra med en påminnelse och en stunds eftertanke.

Hur ”sparar” du till Domedagen? gör du ditt allra bästa? kan du göra mera? Allt det du gör är ju för din egen skull och naturligtvis för Allahs skull som ju ber oss följa Koranen och Sunnah. Allah vet bäst vad vi människor behöver och då är det förmodligen mera värdefullt med Domedags-sparande än pensions-sparande – för vilket väger tyngst i vågskålen på Domedagen? knappast kronorna på kontot.

”Mermis”