När jag var nykonverterad sådär för hundra år sedan så fanns där inte så mycket information som nu, då man nästan drunknar i alla som vill göra dawah på en med hjälp av den nya tekniken. Dock finns ju riktiga ljuspunkter ute på nätet. En av dem är den här artikeln med 12 råd till konvertiter som jag önskar att jag hade haft då, i början, där jag stod på darrande ben i ett nytt sammanhang. De goda nyheterna är att påminnelserna är nyttiga även för den som inte nyligen blivit muslim. Missa inte att läsa det här, om du bara ska läsa en grej till innan du loggar ut i dag.