Ångra dig
Ann-Catrin Nilsson’s tolkning av
Sheikh Muhammad al-Yaqoubi’s dikt Repent
Shaikh al Yacoubis Facebooksida

Ångra dig, gör bot, ångra dig och gråt!
Öppna dina händer, försök att be: Förlåt!
Med iver ropa till Allah: Här är jag! Hör!
Omslut mig med Din nåd förrän jag dör!

Låt denna dag bli första dagen i ditt nya liv!
Begångna felstegs skuggor ut i ljuset driv!
Och förrän skymningen inför den Sista Dagen faller
Gör gott! Hör och lyd vad Gud befaller!

Tacka Gud var dag och under nattens vak.
Stå fast och håll dig på den väg som Gud gjort rak
och signat med Sitt ljus från skyn
så ska du finna Paradiset visat för din syn

Kom till Islam! Din Herre dyrka!
Allah, den Ende källan till all styrka.
Älska Honom mest och följ med dem
som löftet gäller om det goda i ett evigt hem.

Tro Muhammed, en fullkomlig man
den siste bland profeter, ättling av Adnan.
Ägna dina dagar här att honom följa, honom tro förklara
med hoppet att han räknar dig till sin egen skara.

Läs Koranen! Be till Gud och ropa Honom an
med Hans sköna Namn närhelst du kan,
så når du tron i all sin ljuvlighet
och ihsan, tillståndet av helig vaksamhet.