Diskussionerna har gått höga senaste dagarna efter Uppdrag Gransknings reportage om rådgivning i moskéerna. Reaktionerna från muslimernas håll har varierat. Vissa har uteslutande vänt sig mot journalisterna och tagit en offerroll medan andra har en mer ödmjuk ton och medger att det finns brister i det sociala arbetet i moskéerna. Hoppas att de muslimer i ansvarig ställning som tar tillfället i akt att granska sig själva överväger dem som tar på sig offerkoftan och mest fokuserar på hur elaka Janne Josefsson och hans team har varit.

Islamiska Förbundets pressmeddelande  där de visar tydligt  intresse för att hitta sätt att förbättra verksamheten är väldigt glädjande, och insha Allah kommer det att leda till en positiv utveckling. Hoppas att mer samarbete mellan moskéer, kvinnojourer och socialtjänst kan komma till stånd och leda till ett bättre stöd för våldsutsatta muslimska kvinnor.