Jag var nyfiken på hur Islamiska Förbundet kommenterar reportaget i Uppdrag granskning om imamernas råd att en kvinna ska tåla lite stryk, att mannen gifter om sig bakom ryggen på henne och att hon oavsett hur illa hon blir behandlad ska vara tillgänglig för honom.  Likaså att man inte ska kontakta Polisen om man blir misshandlad. Alltså, surfar in på deras hemsida och där står…. ingenting. Uppmärksamheten vände sig då till en artikel om ”hedersgäster i moskén” (dvs. Stockholms moské där IF har sitt kansli). Vilka var då dessa hedersgäster? Jo svenska högt uppsatta politiker, bl. a statsminister Reinfeldt.

Tänker på Mohammed, fred över Honom och hans omsorg om de svaga och utsatta. Hur Han tog avstånd från kvinnomisshandel genom att kommentera att den som slog sin fru inte var bland de bästa av troende. Hur han predikade ärlighet och  jag tänker på hadithen om att den värste är den med dubbla ansikten dvs.  som visar en sak till någon och en annan sak till en annan (ref: den finns i Bukhari och Muslim, berättad av Abu Huraira). Hur förhåller sig imamerna som förekommer i reportaget till det?

Gästfrihet är en islamisk dygd och givetvis ska man vara välkomnande till Reinfeldt och Attefall. Men hur vore det om även muslimska kvinnor blev väl emottagna i moskéerna?  UG har en smaklös journalistik, det kan man inte sticka under stol med, men att bemöta en ledsen och rädd syster i islam utan någon som helst empati då hon kommer med sina bekymmer med maken, det är inte försvarbart. Det är inte alls okej att sätta folk utan kompetens att ge råd som inte är godtagbara vare sig ur islamisk synvinkel eller i linje med den vetenskapliga kunskap som finns om våld i nära relationer. Om man inte vet vad man gör, hänvisa till kompetent folk. Dags att börja samarbeta med kvinnojourer och myndigheter i stället för att ha en misstänksam attityd och skapa ett låst läge för dialog och lärande?

Det värsta med Uppdrag Gransknings reportage är *inte* att det ger en dålig bild av islam utan om det kommer kvinnor som är i nöd på riktigt och möts av de här attityderna. Jag undrar, vad kommer de ansvariga i de stora moskéerna att göra åt detta? Fortsätter besöka hemsidan då och då för att se vad som är på gång.