Nu har konvertitakuten lagt upp en ny omröstning på hemsidan, en fråga som är väldigt tråkig att ta upp men som vi upplever behöver hanteras. Systrar berättar om att de blivit bemötta på ett sätt som gjort dem illa till mods i moskén. T.ex. män som kommer fram och försöker ragga, främmande människor som kommer och hutar åt dem eller främmande kvinnor som kommer och ställer intima frågor eller vill att man ska gifta sig med deras släkting. Vi gör nu ett försök att kartlägga hur många som råkat ut för såna här händelser vid moskébesök. Klicka in dig på  fliken ”aktuell fråga” och lämna ditt anonyma svar!

Sprid gärna detta till fler systrar!