De som begår dåliga handlingar men sedan genomsyras av ånger och äkta tro skall efter denna sinnesändring få erfara att din Herre förvisso är ständigt förlåtande, barmhärtig. (Koranen 7:153)

Ånger eller likgiltighet – eller kanske bortförklaringar? Ja hur hanterar du då du inser att du gjort något du inte borde? För länge sedan mötte jag någon som varje kväll ägnade en stund åt självrannsakan och föresatser att göra bättre dagen därpå. Det var något som gjorde intryck på mig. Men trots det inte infört som rutin själv. Svårt det där. Att skälla på sig själv är lätt medan systematiskt arbete för förbättringar är svårt. Det räcker ju inte att ångra sig för stunden utan man måste också göra rätt nästa gång. Annars blir ju ånger till tomma ord.

image