Till min glädje finns en väldigt klok text angående förhållningssätt gentemot satirer om muslimer och islam på Islamiska Förbundets hemsida. Mycket väl talat, masha Allah. Man ska inte uppmärksamma olika satiriska alster och på det viset ge dem ännu mer publicitet. Låt provokatörerna prata utan åhörare. Precis som man gjorde bland de första muslimerna:

Stammen Quraishs icke muslimer skapade poesier som avsiktligt förtalade profeten Muhammad – över honom vare Allahs frid och välsignelser – och hans familj samt sina följeslagare. Oansett nådde dessa poesier aldrig muslimerna. Detta på grund av att muslimernas ledare ignorerade och uppmärksammade aldrig dessa satirer och missaktningar. På så sätt tynade dessa hånfulla överlägsenheter bort och förblev värdelösa.