Konvertitakuten blev tipsade om ett YT-klipp med en ovanligt vettig approach till hijab, frågan som stötts och blötts så mycket att man nästan kunde tro att sjalen var en sjätte pelare. Vi fick av en annan syster informationen att detta tal hölls för ca 15 år sedan (!) Hamza Yusufs avståndstagande till attityden att man ska pressa kvinnorna till att bära den känns tragiskt nog fortfarande aktuellt.  När det gäller bemötande och sättet vi stödjer varandra på som muslimer har vi fortfarande en hel del … ska vi säga förbättringsområden.

Lyssna på klippet här: http://www.youtube.com/watch?v=QHVaLP2CzvU&feature=related