Ibland då man hör vissa muslimer prata kan man tro att livet på jorden går ut på att lida vackert. Nästan njutningsfullt pratar man om tålamod och att uthärda för ett högre syfte. Men hur ofta pratar du och dina vänner om hur mycket njutning och glädje som Allah har gjort tillåtet för oss och att glädjas och vara tacksamma för Hans givmildhet?

Läs ur vers 7:32
Säg ”Vem har förbjudit de sköna ting som Gud har skänkt Sina tjänare och allt det goda som han gett dem för deras försörjning?”

Dagens Korancitat, hittat just då jag behövde det. 🙂

image