Läs citaten strax nedanför, och se om du kan komma på från vem detta budskap kommer!

There is a race war against XXX. But our people – my XXX brothers and sisters – will stay committed to a non-violent resolution. That resolution must consist of solidarity in XXX communities around the world. The hatred for our children and their future is growing and is being fueled every single day. Stay firm in your convictions. Keep loving your heritage and keep witnessing to others that there is a better way than a war torn, violent, wicked, socialist, new world order. That way is the XXX way – law and order – love of family – love of nation. These are the principles of XXX civilization. There is a war to destroy these things. Pray that our people see the error of their ways and regain a sense of loyalty. Repent XXX! Be faithful my fellow believers.

Nå, vilka tror du detta budskap kommer ifrån? Se kännetecknen på extremism och sekterism! Man försöker få folk att tro att de är under attack – att det förs krig emot dem. Barnen är hotade av onda människor som vill dem illa. Dekadensen hotar att krossa all lag och ordning och moral och framför allt kärnfamiljen. Nu måste vi samlas mot den yttre faran. Vara lojala i kriget mot det onda. Och de är förvissade om att Gud är på deras sida. Bara man lyder ledaren och ber så ska alla i den egna gruppen bli räddade.

Ja vem är det som höll det här talet? Är det möjligen en islamist? De sägs ju ha vuxit i antal och styrka i världen på sistone. Kanske är det med hjälp av denna typ av skräckpropaganda och sekterism som man lyckats få fler islamister? Eller är det kanske någon av de mest hårdföra sionisterna? De som ser  fiender vart de en tittar i kriget som pågår mot det sionistiska projektet? Kan det vara en ortodox kyrklig ledare från Serbien eller något sånt?

Det kunde troligen ha varit vilket som helst av ovanstående alternativ. Men jag ska tala om vem som verkligen sagt detta. Det är Thomas Robb, högt uppsatt ledare i Ku Klux Klan. Och nej härifrån länkar vi inte till deras hemsida, så vill ni bekräfta det jag säger så får ni låta valfri sökmotor göra jobbet.

Sens moral: extremismens fula tryne är ungefär likadant oavsett var det sticker upp någonstans, och har egentligen föga att göra med någon religion. För lika lite som någon anser Ku klux Klan vara representativt för världens kristna så anser väl någon att de islamistiska extremisterna är representativa för världens muslimer?

image