KA tipsar: läs om 6 intressanta och berömda konvertiter till islam från olika epoker och världsdelar! Jag tycker om att se olika exempel på personer som accepterat islam, för mångfalden och för att ha förebilder att falla tillbaka på. Ibland då det känns kärvt så kan man påminna sig om i vilket sällskap man är, från sahaba och framåt finns ett antal intressanta personligheter som på olika vägar kommit till islam. Var så goda, här kommer länken:

6 Great Converts To Islam